Přihlásit | Zaregistrovat

Podmínky používání

1.
Soutěže na internetu s daným pořadím výhry pomocí SMS zpráv (dále jen "soutěž") probíhají na území České republiky a jsou provozovány na stránkách digisms.cz. Službu provozuje Finanční centrum CZ s.r.o. Trpoměchy 24 Slaný 27401 IČO: 27232468 DIČ: CZ27232468 (dále jen "provozovatel") Technicky zajišťuje Airtoy a.s. Reklamace plateb na reklamace@airtoy.cz nebo na lince 602 777 555, 9-17 hodin, po-pá, www.platmobilem.cz. Kontakt na provozovatele: info@digisms.cz.

2.
Zúčastnit této soutěže se může každý občan starší 18 let, který odešle textovou zprávu prostřednictvím mobilního telefonu z české republiky (dále jen "účastník"). Z účasti je vyloučen provozovatel a osoby provozovatele blízké.

3.
Cena sms je vždy určena u každé soutěže a je uvedena včetně DPH. Tato cena platí pro každou odeslanou sms.

4.
Výherci jsou určováni automatickým pořadím tak, jak je provozovatel obdržel, neměnným po celou dobu trvání soutěže. Výhercem ceny je vždy každý x-tý v pořadí zaslaných SMS zpráv, jak je uvedeno na webových stránkách digisms.cz, u každé jednotlivé soutěže. Pořadí SMS zpráv přijatých provozovatelem je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy do systému provozovatele.

5.
Výherci budou provozovatelem kontaktováni telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv. Na mobilní telefon, ze kterého výherní SMS zpráva přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění výherce. Pokud se provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 15 pracovních dnů, od zjištění výherce, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch provozovatele.

6.
Předání výhry výherci je realizováno buď zasláním přepravní službou (Česká pošta, PPL apod.) nebo po domluvě osobním předáním. Cena bude výherci předána nejpozději do 15 pracovních dnů od úspěšného kontaktování výherce.

7.
Přihlášením do soutěže (odesláním sms) vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami soutěže.

8.
Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů nebo jiných komunikačních zařízení, poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození, nebo nedoručení výher, po osobním převzetí výhercem či při doručování přepravní službou. Pořadatel neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Výherci mohou své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze přímo u osob uvedených v záručních podmínkách a provozovatel za vady vyhraných produktů, služeb nenese žádnou odpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě jakéhokoliv podezření z nekalých soutěžních praktik pozastavit soutěž nebo nezaslat výhru do doby vyřešení podezření. Provozovatel si vyhrazuje možnost zneplatint přijaté sms pakliže bude z jednoho telefonního čísla zasláno během hodiny více jak 5 sms v rámci jedné soutěže nebo z 1 telefonního čísla bude během hodiny zasláno více jak 10 sms. Při porušení tohoto pravidla má provovozovatel právo tyto sms bez náhrady zneplatnit.

9.
Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné a že provozovatel soutěže má právo na manipulaci s nimi v rámci služby (digisms.cz)

10.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže s podmínkou včasného uveřejnění změny na své internetové prezentaci (digisms.cz), tak aby nebyly ohroženy zájmy již přihlášených účastníků.

11.
Provozovatel ručí za to, že vyhraná cena bude odpovídat té ceně, která je zobrazena na stránkách (digisms.cz), která bude výherci v případě výhry, předána. Pouze v případě nedostupnosti výhry, má provozovatel právo nahradit ji obdobnou nebo lepší výhrou po dohodě s výhercem. V případě výhry v ceně větší než 20.000 Kč je nutné osobní převzetí.

12.
Provozovatel si vyhrazuje právo změny počtu SMS potřebných k dosažení výhry a to po ukončení aktuálního herního cyklu.